اطلاعات

مسعود نظام زاده فوق لیسانس معماری از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران با 28 سال سابقه کار (از سال 1368 تا کنون)

Information

Masoud Nezamzade, Master of Architecture from the Faculty of Beautiful Arts, University of Tehran with 28 years work experience (since 1989)

همچنین از طریق فرم زیر نیز میتوانید با ما در تماس باشید

You can also contact us using the following form

تهران - خیابان ویلا - خیابان شاداب 49