پروژه مسکونی فرمانیه (مدرسه ایتالیایی ها)

پروژه های مسکونی / Residential projects


توضیحات پروژه

زیربنا:4500 متر مربع
تعداد طبقات: 9
موقعیت:  تهران - فرمانیه - پشت مدرسه ایتالیایی ها  
کارفرما: بخش خصوصی 
آرشیتکت: مسعود نظام زاده
شرح خدمات: طراحی فاز 1 و فاز 2 و نظارت  
تاریخ: 1383