بیمارستان آپادانا تهران

پروژه های بیمارستانی / Hospital Projects


توضیحات پروژه

زیربنا: 7000 متر مربع 
تعداد طبقات: 7
موقعیت: تهران - خیابان قرنی   
کارفرما: بیمارستان آپادانا
آرشیتکت: مسعود نظام زاده
شرح خدمات: طراحی و ساخت (بازسازی معماری داخلی و نما – مقاوم سازی سازه)
تاریخ : 1384