ویلا لواسان

پروژه های مسکونی / Residential projects


توضیحات پروژه

زیربنا: 1000 متر مربع
تعداد طبقات: 4
موقعیت: لواسان
کارفرما: بخش خصوصی
آرشیتکت: مسعود نظام زاده
شرح خدمات: طرح و ساخت
تاریخ: 1384