پارکینگ طبقاتی لاله

پروژه های تجاری / Commercial Projects


توضیحات پروژه

زیربنا: 50/000 متر مربع
تعداد طبقات: 10
موقعیت: تهران - خیابان فاطمی
کارفرما: مهندسین مشاور سانو
آرشیتکت: مسعود نظام زاده
شرح خدمات: طراحی فاز 1 و فاز2 معماری داخلی و نظارت
تاریخ : 1385