مسکونی – اداری – تجاری البرز

پروژه های مسکونی و تجاری و اداری / Residential, commercial and office projects


توضیحات پروژه

زیربنا:60/000 متر مربع
تعداد طبقات: 15
موقعیت: تهران - نیاوران - بوکان   
کارفرما: شرکت اکباتان
آرشیتکت: مسعود نظام زاده
شرح خدمات:طراحی فاز 1 ، فاز 2 ، نظارت در بخش معماری داخلی بلوکهای 1 و 2  مسکونی، اداری و تجاری 
تاریخ: 1386