اداری تجاری 7 تیر

پروژه های تجاری و اداری / Commercial & Office projects


توضیحات پروژه

زیربنا: 3000 متر مربع
تعداد طبقات: 6
موقعیت: تهران - میدان 7 تیر
کارفرما: بخش خصوصی
آرشیتکت: مسعود نظام زاده
شرح خدمات: طراحی فاز 1 و فاز 2 و نظارت
تاریخ: 1386