ساختمان تجاری اداری مسکونی گلسار رشت

پروژه های مسکونی و تجاری و اداری / Residential, commercial and office projects


توضیحات پروژه

زیربنا: 25000 متر مربع
تعداد طبقات: 16
موقعیت: رشت - خیابان گلسار
کارفرما: شرکت عمران مسکن سازان ایران
آرشیتکت: مسعود نظام زاده
شرح خدمات: طراحی فاز 1 و فاز 2 و نظارت
تاریخ: 1398