برج مسکونی پارک وی

پروژه های مسکونی / Residential projects


توضیحات پروژه

زیربنا: 2000 متر مربع
تعداد طبقات: 16
موقعیت: تهران –چهار راه پارک وی – خ ولی عصر – خ  تورج 
کارفرما: بخش خصوصی
آرشیتکت: مسعود نظام زاده
شرح خدمات: طراحی فاز 1 و فاز 2 و نظارت
تاریخ: 1392