مجتمع رفاهی خدماتی بین جاده ای هلیا سنتر

پروژه های تجاری / Commercial Projects


توضیحات پروژه

زیربنا: 4000  متر مربع
تعداد طبقات: 4
موقعیت: اتوبان آذربایجان به کردستان
کارفرما: بخش خصوصی
آرشیتکت: مسعود نظام زاده
شرح خدمات: طراحی فاز 1
تاریخ: 1395