ویلا فشم

پروژه های مسکونی / Residential projects


توضیحات پروژه

 زیربنا: 800 متر مربع
تعداد طبقات: 2
موقعیت: فشم لواسانات 
کارفرما: بخش خصوصی
آرشیتکت: مسعود نظام زاده
شرح خدمات: طراحی فاز 1
تاریخ: 1385