ساختمان مسکونی گاردنیا پارک شهر جدید هشتگرد

پروژه های مسکونی / Residential projects


توضیحات پروژه

زیربنا ۴۵۰۰۰ مترمربع

تعداد طبقات ۱۶

موقعیت شهر جدید هشتگرد

کارفرما شرکت عمران و مسکن سازان ایران

آرشیتکت مسعود نظام زاده

شرح خدمات طراحی فاز یک و فاز دو و نظارت

تاریخ ۱۴۰۰